Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Hắc Dịch

Công văn về việc tăng cường lực lượng để hoàn thành công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh mức 2 trên địa bàn phường.


Đánh giá: