Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Hắc Dịch

TB về việc công khai Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận 1 cửa theo TCVN ISO

15/11/2023 - 11:00

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát Thủ tục hành chính; 
Thực hiện kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND phường Hắc Dịch về triển khai thực hiện cải cách cách hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Hắc Dịch, 
UBND phường Hắc Dịch công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, cụ thể như sau:

Xem chi tiết Thông báo tại đây 

http://hacdich.phumy.bariavungtau.gov.vn/portal/document/2023/11/16043249/

TB%20DM%20TTHC%20duoc%20tiep%20nhan%20tai%20Bo%20phan%201%20cua%20theo%20TCVN%20ISO.pdf


Đánh giá: