Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Hắc Dịch

Lịch tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Hắc Dịch

10/11/2023 - 15:00

        Kính thưa toàn thể nhân dân trên địa bàn phường!
       Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người dân Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 
      Kính thưa bà con, cô bác!
      Phường Hắc Dịch trong 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù tiếp tục phải đối diện với những khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong phường, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương tiếp tục giữ vững đã phát triển ổn định, nhiều chỉ số đạt và vượt Nghị quyết đề ra, tổng thu ngân sách 16,876 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch; các công trình, dự án trọng điểm được tập trung triển khai thực hiện như: Dự án đường H nối dài, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa – Châu Pha – Hắc Dịch, đặc biệt là dự án đường cao tốc Biên Hoà- Vũng Tàu đã vận động 258/283 hộ và 03 tổ chức bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 91,16%. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hoá - xã hội được triển khai cơ bản đạt yêu cầu Nghị quyết đề ra; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được ổn định, quốc phòng, anh ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, tăng cường; đội ngũ cán bộ từ phường đến khu phố được cũng cố đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.
     Trong suốt 93 năm qua, ngọn cờ đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn và mãi mãi vẫy gọi chúng ta. Chúng ta nguyện quyết tâm thực hiện đầy đủ lời dạy quý báu của Người.
                                         “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
                                          Thành công, thành công, đại thành công”.
     Để góp phần long trọng cho ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Trân trọng kính mời toàn thể nhân dân tham gia ngày Hội như sau:
1. Khu phố 1: 8 giờ ngày 12/11/2023 tại Văn phòng Khu phố 1
2. Khu phố 2: 8 giờ ngày 12/11/2023 tại Văn phòng Khu phố 2 (Đối diện Trung tâm nghiên cứu cây ăn quà miền Đông Nam Bộ)
3. Khu phố 4: 8 giờ ngày 12/11/2023 tại Văn phòng Khu phố 4
4. Khu phố 5: 14 giờ ngày 12/11/2023 tại Văn phòng Khu phố 5
5. Khu phố Trảng Lớn: 14 giờ ngày 11/11/2023 tại Văn phòng Khu phố Trảng Lớn
6. Khu phố Trảng Cát: 8 giờ ngày 12/11/2023 tại Văn phòng Khu phố Trảng Cát.
7. Khu phố Suối Nhum: 8 giờ ngày 12/11/2023 tại Văn phòng Khu phố Suối Nhum.


Đánh giá: