Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Hắc Dịch

Thông báo Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần phường Hắc Dịch

14/11/2023 - 10:24

Thực hiện Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh BR-VT về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia,

UBND phường Hắc Dịch công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Phụ lục 1, 2 được ban hành kèm theo Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh được thay thế Quyết định 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh BR-VT thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường, cụ thể tại văn bản đính kèm

http://hacdich.phumy.bariavungtau.gov.vn/portal/document/2023/11/16101245/

TB%20DMTTHC%20thuc%20hien%20DVC%20TT%20toan%20trinh%20va%20mot%20phan%20theo%20QD%202980%20UBT.pdf

 

 


Đánh giá: