Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Hắc Dịch

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lao động sử dụng dịch vụ công trực tuyến

08/11/2023 - 08:56

 

Thực hiện Công văn số 6953/UBND-VHTT ngày 30/12/2022 của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai công văn số 16302/UBND-SNV ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tuyên truyền, hướng dẫn người dân lao động sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 08/02/2023 UBND phường Hắc Dịch đã ban hành Công văn số 104/UBND-VP về tuyên truyền, hướng dẫn người dân lao động sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Xem nội dung văn bản tại đây TUYEN TRUYEN SU DUNG DVC TT (1)

UBND phường Hắc Dịch có ý kiến chỉ đạo như sau:

1.       Trưởng các khu phố:

Rà soát, lập danh sách người dân lao động theo từng nhóm đối tượng (lao động phổ thông, công nhân làm việc tại các công ty, xí nghiệp). Trên cơ sở đó giao Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo từng nhóm đối tượng tại địa bàn dân cư.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng các hình thức như: Tổ chức lồng ghép tại các cuộc họp tổ dân cư, cuộc họp chi bộ, đoàn thể khu phố, ...

2.       Cán bộ, công chức phường tại bộ phận Một cửa:

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khi đến làm TTHC về lợi ích dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn nhập hồ sơ và tra cứu hồ sơ.

3.       Tổ hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và Tổ công nghệ số cộng đồng:

Thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo từng nhóm đối tượng tại địa bàn dân cư.

Lập danh sách báo cáo UBND thị xã tổ chức tập huấn cho các thành viên về nội dung tuyên truyền, cách thức hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

4.       Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Đài truyền thanh phường, Trang thông tin điện tử phường:

Đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội, Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 


Đánh giá: