Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Hắc Dịch

Lãnh đạo

1 Phan Minh Hợp Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hắc Dịch
Số điện thoại: 0968578679
Email: hoppm@phumy.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
2 Bùi Chí Lãm Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường
Số điện thoại: 0987775557
Email: lambc@phumy.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
3 Nguyễn Quang Hoài Chủ tịch UBND phường
Số điện thoại: 0987107468
Email: hoainq@phumy.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
4 Nguyễn Thị Kim Anh PCT UBND phường
Số điện thoại: 0916400409
Email: anhntk@phumy.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: kinh tế
5 Lê Minh Vương PCT UBND phường
Số điện thoại: 0987107493
Email: vuonglm@phumy.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: văn hóa
6 Nguyễn Duy Hoàn PCT HĐND phường
Số điện thoại: 0912998872
Email: hoannd@phumy.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: